Ναυτιλία

Με το πλέον νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρία ΑΞΟΝΙΚΗ, καλύπτει με υπευθυνότητα την ελληνική βιομηχανία.

Continue Reading Ναυτιλία

Βιομηχανία

Με το πλέον νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρία ΑΞΟΝΙΚΗ, καλύπτει με υπευθυνότητα την ελληνική βιομηχανία.

Continue Reading Βιομηχανία

Επαγγελματικά Οχήματα

Για να καλύψουμε τις ανάγκες των μεσαίων και βαρέων φορτηγών οχημάτων χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά για να ελαχιστοποιήσουμε το βάρος, να χαμηλώσουμε το κόστος λειτουργίας καθώς και να αυξήσουμε την διάρκεια…

Continue Reading Επαγγελματικά Οχήματα

Ελαφρά Οχήματα

Η μεγάλη γκάμα προϊόντων μας περιλαμβάνει άξονες μετάδοσης κίνησης και ανταλλακτικά από την ποικιλία όλων των κορυφαίων παραγωγών του κόσμου.

Continue Reading Ελαφρά Οχήματα

Κεντρικοί άξονες μετά από επισκευή

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε διάφορες εικόνες αξόνων μετάδοσης κίνησης (κεντρικών αξόνων) που έχουμε επισκευάσει. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες καινούργιων αξόνων. Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Continue Reading Κεντρικοί άξονες μετά από επισκευή

Σταυροί

Ο σταυρός είναι ένας σύνδεσμος ή άρθρωση η οποία μπορεί να μεταδώσει περιστροφική δύναμη από έναν άξονα σε οποιαδήποτε επιλεγμένη γωνία

Continue Reading Σταυροί

Κεντρικοί Αξονες

Ο άξονας μετάδοσης κίνησης είναι ένα μηχανικό εξάρτημα για τη μετάδοση της ροπής και της περιστροφής. Συνήθως χρησιμοποιείται για την σύνδεση άλλων μηχανικών μερών του συστήματος κίνησης, τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα λόγω της απόστασης, ώστε να επιτραπεί η σχετική κίνηση μεταξύ τους.

Continue Reading Κεντρικοί Αξονες