Ναυτιλία

Με το πλέον νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρία ΑΞΟΝΙΚΗ, καλύπτει με υπευθυνότητα την ελληνική βιομηχανία.

Continue Reading Ναυτιλία

Βιομηχανία

Με το πλέον νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρία ΑΞΟΝΙΚΗ, καλύπτει με υπευθυνότητα την ελληνική βιομηχανία.

Continue Reading Βιομηχανία

Επαγγελματικά Οχήματα

Για να καλύψουμε τις ανάγκες των μεσαίων και βαρέων φορτηγών οχημάτων χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά για να ελαχιστοποιήσουμε το βάρος, να χαμηλώσουμε το κόστος λειτουργίας καθώς και να αυξήσουμε την διάρκεια…

Continue Reading Επαγγελματικά Οχήματα

Ελαφρά Οχήματα

Η μεγάλη γκάμα προϊόντων μας περιλαμβάνει άξονες μετάδοσης κίνησης και ανταλλακτικά από την ποικιλία όλων των κορυφαίων παραγωγών του κόσμου.

Continue Reading Ελαφρά Οχήματα