Ημιαξόνια

Κωδικός:

Τα ημιαξόνια συνδέουν το διαφορικό με τους κινητήριους τροχούς. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν άξονα, ο οποίος στις δυο του άκρες φέρει αρθρώσεις σταθερής ταχύτητας.

Οι αρθρώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς της περιστροφικής κίνησης, χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις στις υψηλές στροφές. Διακρίνονται σε αρθρώσεις τύπου τρίποδα και σε σφαιρικές αρθρώσεις.