Κεντρικοί Αξονες

Κωδικός:

Ο άξονας μετάδοσης κίνησης (κεντρικός άξονας) είναι ένα μηχανικό εξάρτημα για τη μετάδοση της ροπής και της περιστροφής. Συνήθως χρησιμοποιείται για την σύνδεση άλλων μηχανικών μερών του συστήματος κίνησης, τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα λόγω της απόστασης, ώστε να επιτραπεί η σχετική κίνηση μεταξύ τους.

Ο άξονας αυτός αποτελείται από τον σωλήνα, τις αρθρώσεις και τον ολισθαίνων σύνδεσμο. Η διάμετρος του σωλήνα εξαρτάται από τη μεταφερόμενη ροπή στρέψης. Ο ολισθαίνων σύνδεσμος αποτελείται από ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό πολύσφηνο (καρέ), το οποίο επιτρέπει τη μεταβολή μήκους του κεντρικού άξονα.