Κεντρικοί Αξονες

Ο άξονας μετάδοσης κίνησης είναι ένα μηχανικό εξάρτημα για τη μετάδοση της ροπής και της περιστροφής. Συνήθως χρησιμοποιείται για την σύνδεση άλλων μηχανικών μερών του συστήματος κίνησης, τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα λόγω της απόστασης, ώστε να επιτραπεί η σχετική κίνηση μεταξύ τους.

>> περισσότερα

Σταυροί

Ο σταυρός είναι ένας σύνδεσμος ή άρθρωση η οποία μπορεί να μεταδώσει περιστροφική δύναμη από έναν άξονα σε οποιαδήποτε επιλεγμένη γωνία

>> περισσότερα

Κεντρικοί άξονες μετά από επισκευή

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε διάφορες εικόνες αξόνων μετάδοσης κίνησης (κεντρικών αξόνων) που έχουμε επισκευάσει. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες καινούργιων αξόνων. Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

>> περισσότερα