Βιομηχανία

Βιομηχανική δύναμη για τις σκληρότερες εφαρμογές. Με το πλέον νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρία ΑΞΟΝΙΚΗ, καλύπτει με υπευθυνότητα την ελληνική βιομηχανία.